การอบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา โดย ดร.วัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติงานหน้าที่ผู้กลั่นกรองงาน สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

ประกาศวันที่ 18/06/2561 - 2,208 views

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดโครงการการอบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา โดย ดร.วัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติงานหน้าที่ผู้กลั่นกรองงาน สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม เอ-สตาร์ ภูแล วัลเลย์ เชียงราย