โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมทีคการ์เด้น สปารีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

ประกาศวันที่ 21/05/2561 - 1,663 views

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมทีคการ์เด้น สปารีสอร์ท จังหวัดเชียงราย