ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันสำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศวันที่ 24/03/2561 - 1,324 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันสำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับบริษัท ลานนาคอม จำกัด ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ห้องยูโทเปีย 2 โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย