กิจกรรมประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานภายในสำนักงาน (KM)

ประกาศวันที่ 20/12/2560 - 2,409 views

กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานภายในสำนักงาน ณ ห้องประชุมมณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560