พิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และพิธีลงนามความร่วมมือและคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2561 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560

ประกาศวันที่ 30/10/2560 - 1,822 views

พิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และพิธีลงนามความร่วมมือและคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2561 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย