โครงการอบรม เรื่อง กฏหมายสำหรับผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมสีป้อ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 โดยคุณราชัย อัศเวศน์

ประกาศวันที่ 29/05/2560 - 1,859 views

โครงการอบรม เรื่อง กฏหมายสำหรับผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสีป้อ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท โดยคุณราชัย อัศเวศน์ ประธานกลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน (กลุ่มนิติกร)