มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศเจตจำนง สุจริตในการบริหารงาน

ประกาศวันที่ 07/03/2560 - 1,513 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศเจตจำนง สุจริตในการบริหารงาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 7 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น.