ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประกาศวันที่ 14/12/2559 - 1,666 views

เมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2559 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานฯ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย