ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 (1 สิงหาคม 2566 - 31 มกราคม 2567)

ประกาศวันที่ 21/02/2567 - 761 views

ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 (1 สิงหาคม 2566 - 31 มกราคม 2567)


เอกสารแนบ

ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 (1 สิงหาคม 2566 - 31 มกราคม 2567)