แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศวันที่ 02/03/2565 - 3,106 views

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เอกสารแนบ

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย