ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับโครงการเงินกู้สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2567

ประกาศวันที่ 27/05/2567 - 237 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับโครงการเงินกู้สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2567

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับโครงการเงินกู้สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2567