ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2567

ประกาศวันที่ 25/01/2567 - 566 views

ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2567

เอกสารแนบ

ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2567