ประกาศคณะกรรมการตัดสินรางวัล สาขาผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนดีเด่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนดีเด่นเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2566

ประกาศวันที่ 30/08/2566 - 1,692 views

ประกาศคณะกรรมการตัดสินรางวัล สาขาผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนดีเด่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนดีเด่นเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ "รากแก้วราชภัฏ" ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

เอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการตัดสินรางวัล สาขาผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนดีเด่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนดีเด่นเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2566