คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศวันที่ 03/08/2566 - 1,224 views

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์