ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบระยะเวลา 6 เดือน)

ประกาศวันที่ 28/04/2566 - 533 views

ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบระยะเวลา 6 เดือน)

เอกสารแนบ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบระยะเวลา 6 เดือน)