ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 (1 สิงหาคม 2565 - 31 มกราคม 2566)

ประกาศวันที่ 18/01/2566 - 486 views

ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 (1 สิงหาคม 2565 - 31 มกราคม 2566)

เอกสารแนบ

ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 (1 สิงหาคม 2565 - 31 มกราคม 2566)