ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (1 ก.พ. 2565 – 31 ก.ค. 2565)

ประกาศวันที่ 03/08/2565 - 785 views

ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2  (1 ก.พ. 2565 – 31 ก.ค. 2565)

เอกสารแนบ

ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (1 ก.พ. 2565 – 31 ก.ค. 2565)