ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565

ประกาศวันที่ 30/06/2565 - 2,472 views

ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ

ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565