มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ประกาศวันที่ 07/10/2564 - 137 views

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

เอกสารแนบ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564