ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ขั้นสูง และเกินกว่าขั้นสูง พ.ศ. 2564

ประกาศวันที่ 01/09/2564 - 218 views

ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ขั้นสูง และเกินกว่าขั้นสูง พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ

ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ขั้นสูง และเกินกว่าขั้นสูง พ.ศ. 2564