ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง มาตรการเยียวยาบุคลากรที่ประสบปัญหาจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พักชำระหนี้โครงการเงินกู้สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศวันที่ 09/04/2563 - 1,478 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง มาตรการเยียวยาบุคลากรที่ประสบปัญหาจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พักชำระหนี้โครงการเงินกู้สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย