ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติการเดินทางในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศวันที่ 25/02/2563 - 1,156 views

-

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติการเดินทางในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19