มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน)

ประกาศวันที่ 03/09/2563 - 1,129 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.ณาตยา สิงห์สุตีน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

Doctor program of Curriculum and Teaching Methodology taught in Chinese

จากมหาวิทยาลัย Henan University  สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563