มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส บุคลากรได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพฤทธิ์ เยาว์ธานี) ซึ่งจัดขึ้นโดย ชมรมคนดีศรีเชียงราย

ประกาศวันที่ 16/10/2562 - 1,646 views

  ตามที่ชมรมคนดีศรีเชียงราย จะได้จัดงานมอบรางวัล "ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย" ประเภทบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมประเภทเยาวชน และประเภทบุคคลทั่วไป

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 มอบโดยท่าน พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) ณ วิหารดิน ไร่เชิญตะวัน ผู้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี 2562 

ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพฤทธิ์ เยาว์ธานี