มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (นางสาวจงจำ ธรรมยศ )

ประกาศวันที่ 18/10/2561 - 857 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

นางสาวจงจำ ธรรมยศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561