มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 1 ราย ในการประชุมสภา ครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566

ประกาศวันที่ 25/10/2566 - 205 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 1 ราย ในการประชุมสภา ครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566

1. นางสาวเสาวนิต จันต๊ะมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี