กองบริหารงานบุคคล

 

ข่าวประกาศรับสมัครงาน/ประกาศผลการสอบคัดเลือก 277 รายการ


20/09/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลให้เป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจฯ) New
  96 views
20/09/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ) New
  79 views
20/09/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอังกฤษ (ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์) New
  86 views
14/09/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการท่องเที่ยว) New
  132 views
6/09/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม) New
  194 views
4/09/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์) New
  158 views
4/09/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการท่องเที่ยว) New
  147 views
4/09/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ) New
  154 views
1/09/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจฯ) New
  166 views
29/08/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์) New
  388 views

เอกสารที่เกี่ยวข้อง