กองบริหารงานบุคคล

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ประสานงานระหว่างประเทศ (สัญชาติจีน)


ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลับราชภัฏเชียงราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ดาวน์โหลด


ประกาศวันที่ 1/09/2561     9 views   

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง