กองบริหารงานบุคคล

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอังกฤษ ตำแหน่งอาจารย์ New


บัดนี้ มหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอังกฤษ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ดาวน์โหลด


ประกาศวันที่ 5/09/2561     137 views   

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง