กองบริหารงานบุคคล

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงประกาศผลการสอบแข่งขัน ดังนี้ดาวน์โหลด


ประกาศวันที่ 9/08/2561     413 views   

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง