อัลบั้มภาพ

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมทีคการ์เด้น สปารีสอร์ท จังหวัดเชียงราย  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมทีคการ์เด้น สปารีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

  ( 119 views )