อัลบั้มภาพ

 

พิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และพิธีลงนามความร่วมมือและคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2561 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560  

พิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และพิธีลงนามความร่วมมือและคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2561 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  ( 477 views )