กองบริหารงานบุคคล

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


       ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีโครงการจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม
จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น
       บัดนี้การดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสาร ตามเอกสารแนบดังนี้ดาวน์โหลด


ประกาศวันที่ 16/11/2560     183 views