ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิศวกรรมพลังงาน

ประกาศวันที่ 21/06/2564 - 297 views

ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิศวกรรมพลังงาน