ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค้าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวันที่ 18/12/2560 - 132 views

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีจัดทำป้ายไวนิลประกอบการประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารภายในสำนักงาน ได้ดำเนินการจัดทำประกาศการเสนอราคาค่าจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้การดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอประกาศผู้ชนะ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค้าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง