ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศวันที่ 01/06/2564 - 212 views

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)