ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ประสานงานระหว่างประเทศ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์

ประกาศวันที่ 19/09/2562 - 195 views

ตำแหน่งผู้ประสานงานระหว่างประเทศ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ประสานงานระหว่างประเทศ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์