ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกายรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศวันที่ 31/05/2562 - 224 views

พนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกายรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา