ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสาร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศวันที่ 24/12/2561 - 415 views

มหาวิทยาลัย จึงประกาศผลการสอบแข่งขัน ดังนี้

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสาร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน