ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสาร สังกัดส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศวันที่ 17/12/2561 - 359 views

บัดนี้ มหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสาร สังกัดส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน