ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานภาคสนาม สังกัดกองอาคารสถานที่

ประกาศวันที่ 17/12/2561 - 346 views

มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขัน ดังนี้

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานภาคสนาม สังกัดกองอาคารสถานที่