กองบริหารงานบุคคล

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ประสานงานระหว่างประเทศ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ New


ประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้ดาวน์โหลด


ประกาศวันที่ 27/09/2561     143 views   

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง