กองบริหารงานบุคคล

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ


มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ดาวน์โหลด


ประกาศวันที่ 6/08/2561     344 views   

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง