กองบริหารงานบุคคล

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชั่วคราว) ตำแหน่งพนักงานภาคสนาม สังกัดกองอาคารสถานที่ New


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้ดาวน์โหลด


ประกาศวันที่ 31/07/2561     161 views   

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง