กองบริหารงานบุคคล

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขัน ดังนี้ดาวน์โหลด


ประกาศวันที่ 29/06/2561     282 views   

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง