กองบริหารงานบุคคล

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอังกฤษ (ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ)


มหาวิทยาลัย ได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอังกฤษ ในวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ดาวน์โหลด


ประกาศวันที่ 19/06/2561     259 views   

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง