กองบริหารงานบุคคล

 

ข่าวประกาศรับสมัครงาน/ประกาศผลการสอบคัดเลือก 264 รายการ


16/08/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อมฯ) New
  176 views
9/08/2560 Chiang Rai Rajabhat University Announcement - Recruitment of a Teaching position A contract position of an English teacher New
  84 views
8/08/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์) New
  208 views
4/08/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ) New
  858 views
4/08/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา สังกัดสำนักวิชาการท่องเที่ยว) New
  142 views
1/08/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์) New
  192 views
25/07/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) New
  150 views
24/07/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการท่องเที่ยว) New
  127 views
24/07/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาสัตว์ฯ) New
  97 views
19/07/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกายรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  98 views

เอกสารที่เกี่ยวข้อง