กองบริหารงานบุคคล

 

ข่าวประกาศรับสมัครงาน/ประกาศผลการสอบคัดเลือก 245 รายการ


23/06/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์ ประจำสำนักวิชาการท่องเที่ยว) New
  211 views
20/06/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 (ญุี่ปุ่น) New
  28 views
2/06/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยรายภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) New
  436 views
1/06/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย New
  605 views
1/06/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ New
  574 views
26/05/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  513 views
24/05/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่ง อาจารย์) New
  1,293 views
19/05/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
  127 views
19/05/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ (จีน) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560
  126 views
16/05/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  1,660 views

เอกสารที่เกี่ยวข้อง