อัลบั้มภาพ

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันสำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันสำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับบริษัท ลานนาคอม จำกัด ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ห้องยูโทเปีย 2 โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

  ( 135 views )