อัลบั้มภาพ

 

กิจกรรมประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานภายในสำนักงาน (KM)  

กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานภายในสำนักงาน ณ ห้องประชุมมณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560

  ( 206 views )