อัลบั้มภาพ

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง วินัยและจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "วินัยและจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม มณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยวิทยากร คุณราชัย อัศเวศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านกฏหมาย

  ( 475 views )